Platba dokončená!

Vaša platba bola úspešne prijatá a tešíme sa na vás už čoskoro. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e -mailu: penzionenrico@gmail.com alebo telefonicky +421 903 996188///Your payment was successfully received and we look forward seeing you soon. If you have any questions, do not hesitate to contact us via e-mail: penzionenrico@gmail.com or by phone +421 903 996188

×

Vitajte!

× WhatsAppni Nám!